ESTAMPACIO I SERIGRAFIA

La serigrafia és una tècnica d'impressió emprada en el mètode de reproducció de documents i imatges sobre qualsevol material, i consisteix a transferir una tinta a través d'una malla tibada en un marc, el pas de la tinta es bloqueja a les àrees on no hi haurà imatge mitjançant una emulsió o vernís, quedant lliure la zona on passarà la tinta.