IMPRENTA/ OFFSET 

 

Tenim també un equip d'Offset Tradicional:

Els materials que es poden imprimir en aquest sistema són: targetes, tríptics, díptics, impressos cartes, fullets, llibres, sobres, revistes, revistes escolars, flyers,  etc.