PLASTIFICATS

 

El ventall de possibilitats per a l'encapsulació que oferim abasta des de

petites targes de visita fins a fotografies, fotocopies, posters, plotters, calendaris, etc....